Covid-19 (Coronaviruset)

Med anledning av coronaviruset har församlingsstyrelsen beslutat följande kring församlingens och Equmenias löpande verksamhet och samlingar.

Kören och dagledigträffen, vänträffarna och bönesamling, rastplats Bor, babycafeetställer vi in tillsvidare.
Brassets kväll flyttar vi till hösten istället för nu i april.

Gudstjänster
Under aug-okt firar vi en del gudstjänster utomhus och när vi är live-streamar gudstjänsterna som är inomhus. Gudstjänsterna är öppna för max 50 personer. Sittplatserna är fördelade så att vi sitter med bra avstånd ifrån varandra.
Mer information kring hur du tittar hittar du på www.missionskyrkanibor.se/live

Andakter
Vi lägger ut flera andakter i veckan på vår youtube-kanal och på Facebook
Youtubekanalen hittar du här!

Följande verksamheter fortsätter som tidigare men kan komma att omprövas med kort varsel om läget förändras:scout (fortsättningsvis utomhus), Brassen, konfirmationsundervisningen, FredaGött, Parkeringshäng och HalvÅttaiKyrkan

Tänk på...
Då risknivån för allmän spridning är mycket hög vädjar vi att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i församlingen tillsvidare. Vi försöker vid
samlingar att hålla avstånd mellan oss och vi hälsar inte i hand eller genom kramar. Glöm inte bort de i församlingen som är äldre, sjuka och ensamma och som kanske har en extra oro. Ett kort
telefonsamtal kan betyda mycket! Även många barn och unga kan vara oroliga över vad som sker i samhället - bemöt den oro som finns men spä inte på den.
Det är viktigt att inte allt fokuserar på corinaviruset.

 

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att för smitta vidare – gäller naturligtvis inte bara besök i kyrka och församling utan i alla sammanhang!

Vi följer nyhetsflödet från regeringen, Folkhälsomyndigheten samt Equmeniakyrkan och Equmenia och kan utifrån det komma att ta nya beslut framöver.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Senast reviderad 2020-08-14

Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud.
Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder
och räddar dig med min hand.
Jes 41:10

 

Sånger om Guds trofasthet och godhet