Covid-19 (Coronaviruset)

8 nov

Hej kära församling.
Jag instämmer i aposteln Paulus ord när han till församlingen i Efesos skriver ”Måtte Jesus i sin
härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron
kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med
alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek
som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin
kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och
genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.”

Det är ingen rolig sits vi är i när vi lever mitt i en världsvid pandemi. Men mitt i detta kan vi ändå få
känna tacksamhet att vi lever i ett land där vi får ha tak över huvudet och kan äta oss mätta, vi får leva
annorlunda men egentligen går det ingen riktig nöd på oss. Vi kanske också på nytt måste lära oss att
lyfta blicken och se varifrån vår hjälp kommer.

Ps 121 Jag ser upp emot bergen: varifrån skall jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren, som har
gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg. Han sover
aldrig, han vakar ständigt, han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig, i hans skugga får du
vandra, han går vid din sida. Solen skall inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren
bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu
och för evigt

Utifrån de riktlinjer som nu kommit från FHM och Equmeniakyrkan och Equmenia så har vi i styrelsen
kommit fram till att vi måste göra vissa drastiska åtgärder i församlingen. All verksamhet för de födda
2005 och tidigare är tills vidare stängd.

Men vi har ändå ett uppdrag som församling att sprida hoppet och tron.
Hebr 11:1 Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se. Och 12:2 Låt oss ha blicken fäst vid Jesus,
trons upphovsman och fullkomnare.

Så vad det gäller gudstjänsterna fram till jul så kommer vi ha livesända gudstjänster kl 10.00 utan
mötesdeltagare. 1advent bli förinspelad, men någon form av ljusvandring som man ska kunna gå under
dagen planeras. Följ oss på vår hemsida så kommer uppdaterad information.

Jag/Mia hade träff med församlingsföreståndare i regionen via Zoom i torsdags och en sak som vi tog
upp var just den psykiska hälsan i att stänga ner. Därför kommer vi ha öppen kyrka, dit kan man
komma för att tända ett ljus, se på den utställning som Petra ställer ut, lyssna på musik, köpa lotter i
vårt höstlotteri. Vi begränsar antalet besökare för att vi ska kunna hålla gott avstånd till varandra.
Tillfällen för öppen kyrka i november och december blir följande:
18 nov kl. 16-19 19 nov kl. 10-16 25 nov kl. 16-19 26 nov kl. 10-16
2 dec kl. 16-19 3 dec kl. 10-16
Dragning av lotterna sänds live efter gudstjänsten den 6 dec. Vinnarna blir kontaktade.

Därefter får vi se vilka riktlinjer vi får fortsättningsvis.
Håll i, håll ut, håll avstånd så tar vi oss igenom
denna kamp tillsammans.

En uppmaning i dessa tider. Ta en liten stund varje dag till bön för vår församling, vårt samhälle och vår
värld. Kanske en bönepromenad med en vän på lagom avstånd.
Med varma hälsningar Mia och styrelsen

 

 

Med anledning av coronaviruset har församlingsstyrelsen beslutat följande kring församlingens och Equmenias löpande verksamhet och samlingar.

Kören och dagledigträffen, vänträffarna och bönesamling, rastplats Bor, babycafeetställer vi in tillsvidare.
Brassets kväll flyttar vi till hösten istället för nu i april.

Gudstjänster
Under aug-okt firar vi en del gudstjänster utomhus och när vi är live-streamar gudstjänsterna som är inomhus. Gudstjänsterna är öppna för max 50 personer. Sittplatserna är fördelade så att vi sitter med bra avstånd ifrån varandra.
Mer information kring hur du tittar hittar du på www.missionskyrkanibor.se/live

Andakter
Vi lägger ut flera andakter i veckan på vår youtube-kanal och på Facebook
Youtubekanalen hittar du här!

Följande verksamheter fortsätter som tidigare men kan komma att omprövas med kort varsel om läget förändras:scout (fortsättningsvis utomhus), Brassen, konfirmationsundervisningen, FredaGött, Parkeringshäng och HalvÅttaiKyrkan

Tänk på...
Då risknivån för allmän spridning är mycket hög vädjar vi att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i församlingen tillsvidare. Vi försöker vid
samlingar att hålla avstånd mellan oss och vi hälsar inte i hand eller genom kramar. Glöm inte bort de i församlingen som är äldre, sjuka och ensamma och som kanske har en extra oro. Ett kort
telefonsamtal kan betyda mycket! Även många barn och unga kan vara oroliga över vad som sker i samhället - bemöt den oro som finns men spä inte på den.
Det är viktigt att inte allt fokuserar på corinaviruset.

 

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att för smitta vidare – gäller naturligtvis inte bara besök i kyrka och församling utan i alla sammanhang!

Vi följer nyhetsflödet från regeringen, Folkhälsomyndigheten samt Equmeniakyrkan och Equmenia och kan utifrån det komma att ta nya beslut framöver.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Senast reviderad 2020-08-14

Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud.
Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder
och räddar dig med min hand.
Jes 41:10

 

Sånger om Guds trofasthet och godhet