2 Tisdag
14.30 Sommarträff på Libanongården. ”Fanny, Lina och
Tryggve”, Irene och Robert Johansson, Aneby,
Värd: Bors RPG-grupp.

7 Söndag
10.00 Ekumenisk gudstjänst i Voxtorps kyrka.
Elisabeth Hullfors.
Vägkyrkan startar.

14 Söndag
10.00 Ekumenisk gudstjänst i Missionskyrkan,
predikan Staffan Lundbäck.

14.00 Andakt Bollvivegården.
15.00 Andakt Sjösala.

16 Tisdag
14.30 Sommarträff på Libanongården.
Sommartoner av Gudrun Seifert.

21 Söndag
10.00 Ekumenisk gudstjänst i Voxtorps kyrka.
Elisabeth Hullfors.
Avslutning Vägkyrkan.

28 Söndag
10.00 Ekumenisk gudstjänst i Voxtorps kyrka.

30 Tisdag
14.30 Sommarträff på Libanongården.
Mitt liv i sång och musik – Alf Lax.

4 Söndag
10 Ekumenisk gudstjänst,
predikan Torsten Gunnarsson.
Nattvard.

6 Tisdag
14.30 Sommarträff på Libanongården.
Daniel och Stina Hjelm underhåller.

11 Söndag
14 Ekumenisk gudstjänst i hembygdsfesten i Voxtorp.

18 Söndag
18 Gudstjänst,
predikan Mia Berggren.

20 Tisdag
18 Equmenias ledarupptakt.

25 Söndag
14 Andakt Bollvivegården.
15 Andakt Sjösala.

17 Samlingssöndag med grillfest i kyrkparken.
Andakt Mia Berggren.

29 Torsdag
10 Dagträffen ”Vi möts igen”.
Sommarquizze och fika.

1 Söndag
10 Gudstjänst, predikan Mia Berggren.
Nattvard.
Församlingsmöte.

5 Torsdag
12 Sopplunch i Ansgarsgården.

8 Söndag
10 Gudstjänst,
predikan MianBerggren.
Bors Brassband, Konfirmanderna, bibelutdelning.

12 Torsdag
10 Dagträffen Bibelsamtal.

15 Söndag
10 Gudstjänst,
predikan Staffan Lundbäck.

19 Torsdag
10 Dagträffen.
”Mia inpå nlivet”. Mia Berggren berättar.

22 Söndag
10 Installationsgudstjänst.
Mia Berggren, Peter Bernhardsson,
Kören. Servering.

26 Torsdag
Dagträffen. Bibelsamtal.

28-29 Lördag – söndag
Församlingshelg på Hjortsbergagården.

3 Torsdag
12 Sopplunch i Ansgarsgården.

5-6 Ekumenisk Temahelg om Skapelse och miljö
Lördag 16 Föredrag och samtal i missionskyrkan.

Söndag 10 Gudstjänst i Ansgarsgården.

14 Andakt Bollvivegården.
15 Andakt Sjösala.