1 Lördag
18.00 Gemenskapskväll, avtackning av församlingsföreståndare
Carolina Sandqvist, servering.
Anmälan, se hemsidan.

2 Söndag
10.00 Samlingssöndag. Gudstjänst,
predikan Carolina Sandqvist, sång av kören.

5 Onsdag
18.00 Bönegruppen.
19.00 Församlingsforum.

6 Torsdag
12.00 Sopplunch i Ansgarsgården.

9 Söndag
10.00 Gudstjänst för alla åldrar.
Medv av Bors Ungdomsbrass m. fl.
Bibelutdelning till konfirmanderna.

14.00 Andakt Bollvivegården.
15.00 Andakt Norrhamra.

13 Torsdag
10.00 Dagträff ”Minnen och tillbakablickar” med poeten Barbro Håkansson.

14 Fredag
19.00 - 22.30 Freda;gött.
Tonårssamling årskurs 6 -.

16 Söndag
10.00 Gudstjänst, predikan Hans Andersson,
sång av Changhong Cai från Värnamo.

19 Onsdag
18.00 Bönegruppen.

20 Torsdag
10.00 Dagträff med bibelsamtal.

23 Söndag
10.00 Gudstjänst,
predikan Torsten Gunnarsson.
Församlingsmöte.

26 Onsdag
14.30 Gemensam dagträff i
Missionskyrkan Värnamo.

30 Söndag
10.00 Gudstjänst, predikan Staffan Lundbäck.
Nattvardsfirande.

4 Torsdag
12 Sopplunch i Ansgarsgården

7 Söndag
10 Gudstjänst med scoutinvigning

11 Torsdag
13 Dagträff, gemensam lunchträff i Arken.

14 Söndag
10 Gudstjänst,
predikan Staffan Lundbäck , musik av Bors brassband.