3 Söndag
10.00 Gudstjänst, predikan Lars-Gunnar Vetterbrand.

8 Fredag
19.00 Freda;gött - tonårssamling från åk 7.

10 Söndag
10.00 Gudstjänst ”Festen i Guds rike”.
Predikan Carolina Sandqvist, sång Frida Lundbäck med flera, musik av Bors ungdomsbrass, lovsångsdans med ungdomskören Hope.
Avtackning av ungdomsledare Klara Andersson.
Efteråt festfika.

17 Söndag
10.00 Gudstjänst med nattvard,
predikan Torsten Gunnarsson, sång Anna-Karin Svensk.

14.00 Andakt Bollvivegården.
15.00 Andakt Norrhamra.

19 Tisdag
14.30 Sommarträff på Libanongården ”Andliga visor och skillingtryck” med
Gabriel Djärf och Torsten Gunnarsson.

24 Söndag
10.00 Friluftsgudstjänst på Solgården, gemensam för kyrkorna i Bor.
Ta med fikakorg och något att sitta på.

1 Söndag
10.00 Högmässa i Voxtorps kyrka,
predikan Erling Resare.

3 Tisdag
14.30 Sommarträff på Libanongården.
"Vi minns Teofil Engström", Alf-Göran Svensson,
Bo Emme och Göran Petersson.

8 Söndag
18.00 Kvällsgudstjänst i Missionskyrkan,
predikan Staffan Lundbäck.

15 Söndag
10.00 Gudstjänst i Voxtorp kyrka,
predikan Ulrika Swaard.

17 Tisdag
14.30 Sommarträff på Libanongården

22 Söndag
18.00 Friluftsgudstjänst hos Ann och Lasse Johansson i Söragård,
predikan och sång Torsten Gunnarsson.
Ta med fikakorg och något att sitta på.

29 Söndag
10.00 Högmässa i Voxtorp kyrka,
predikan Ulrika Swaard.

14.00 Andakt Bollvivegården
15.00 Andakt Norrhamra

31 Tisdag
14.30 Sommarträff på Libanongården

5 Söndag
10 Gudstjänst i Voxtorp kyrka,
predikan Ulrika Swaard.

7 Tisdag
14.30 Sommarträff på Libanongården

12 Söndag
14 Ekumenisk gudstjänst vid hembygdsfesten.

18 Lördag
17 Gudstjänst med dop vid Eriksbo missionshus

19 Söndag 
10 Gudstjänst, predikan Torsten Gunnarsson,
sång Frida Lundbäck. Välkomnande av nya medlemmar.
Nattvardsfirande.

21 Tisdag
18 Ledarupptakt

26 Söndag
10 Gudstjänst, predikan Bertil Egerhag,
musik av Hans Kothe.

30 Torsdag
10 Vi möts igen! 
Dagträff med sommarquiz och fikagemenskap.

1 Lördag
18 Gemenskapskväll, avtackning av församlingsföreståndare
Carolina Sandqvist, servering.
Anmälan, se hemsidan.

2 Söndag
10 Samlingssöndag. Gudstjänst,
predikan Carolina Sandqvist, sång av kören.

6 Torsdag
12 Sopplunch i Ansgarsgården

9 Söndag
10 Gudstjänst med ungdomsinriktning,
musik av Bors brassband.
Bibelutdelning till årets konfirmander.

14 Andakt Bollvivegården
15 Andakt Norrhamra

13 Torsdag
10 Dagträff ”Minnen och tillbakablickar” med poeten Barbro Håkansson.

16 Söndag
10 Gudstjänst, predikan Hans Andersson,
sång av Changhong Cai från Värnamo.

20 Torsdag
10 Dagträff med bibelsamtal

23 Söndag
10 Gudstjänst,
predikan Torsten Gunnarsson.

26 Onsdag
14.30 Gemensam dagträff i
Missionskyrkan Värnamo.

30 Söndag
10 Gudstjänst, predikan Staffan Lundbäck.
Nattvardsfirande.

4 Torsdag
12 Sopplunch i Ansgarsgården

7 Söndag
10 Gudstjänst med scoutinvigning

11 Torsdag
13 Dagträff, gemensam lunchträff i Arken.

14 Söndag
10 Gudstjänst,
predikan Staffan Lundbäck , musik av Bors brassband.