2 Lördag
16.00 Ekumenisk Allhelgonagudstjänst i Voxtorps kyrka.
Ljuständning, Zwaard, Rydén, och kyrkokören. 

7 Torsdag
12.00 Sopplunch i Ansgarsgården med Mia Berggren.

9 Lördag
9.00 Frukostmöte med Psyk. Alf B Svensson.
Tema: "Livsnära relationer". Anmälan se Startsidan

10 Söndag
10.00 Sånggudstjänst med nattvard,
predikan Mia Berggren.
Kören.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.

13 Onsdag
18.00 Bön.

14 Torsdag
10.00 Dagträff. Bibelsamtal med Mia.

17 Söndag
10.00 Gudstjänst
predikan Mia Berggren, sång Frida Lundbäck.

14.00 Andakt Bollvivegården.
15.00 Andakt Sjösala.

21 Torsdag
10.00 Dagträff.
Pälle Näver i ord och ton
– Bengt Birgersson.

24 Söndag
10.00 Gudstjänst
predikan Erling Wennerlund, Sjukhuskyrkan.

28 Torsdag
10.00 Dagträff.
Bibelsamtal.

30 Lördag
19.00 Gospelkväll med Glimåkra Gospel.
Glasscafé.

1 Söndag
10 Adventsgudstjänst med körsång
predikan Mia Berggren.

8 Söndag
10 Gudstjänst med nattvard
predikan Mia Berggren.

12 Torsdag
10 Dagträff.
”Vi sjunger i Advent”.
Torsten Gunnarsson m.fl.

15 Söndag
10 Gudstjänst
predikan och sång Göran Ahlander.

22 Söndag
19 Vi sjunger in julen
Församlingens sångare och musiker medverkar.
Andakt, Mia Berggren.

24 Tisdag Julafton
11 Samling vid krubban,
Torsten Gunnarsson.

23 Julnattsmässa
Voxtorp Kyrka

26 Torsdag Annandagen
16 Missionsgudstjänst,
predikan Mia Berggren.
missionskommittén medverkar.

31 Tisdag Nyårsafton
17 Nyårsbön.

 

5 Söndag
16 Julfest, Karin Åkesson och Mia Berggren. 
servering.

12 Söndag
10 Gudstjänst
predikan Lotta Suu, Föreningsutvecklare på Equmenia Region Öst. Visionstänk efter gudstjänsten.

14 Tisdag
18 Equmenias årsmöte.

19 Söndag
10  Gudstjänst med nattvard
predikan Staffan Lundbäck.

22 Onsdag
Kreativ bön – drop in mellan kl. 14 -20.

23 Torsdag
10 Dagträff
med RPG -samtal.

26 Söndag
10 Gudstjänst
predikan Anders Sjöberg.

30 Torsdag
Dagträff.