4 Söndag

10.00 Gudstjänst med ungdomsinriktning, Klara Andersson, Carolina Sandqvist och konfirmanderna.

8 Torsdag
10.00 Bibelsamtal utifrån Apostlagärningarna.
18.30 Vänafton - Afternoon tea, vi gör scones och marmelad!

9 Fredag
18.00 Equmenia inbjuder till skidåkning i Kyllåsbacken, samåkning kl. 17.00 från kyrkan.

11 Söndag
Kl 10.00 Gudstjänst, predikan och sång Torsten Gunnarsson.

15 Torsdag
Kl 10.00 Dagträff ”Strövtåg i naturen”, bildspel med Bernth Knutsson.

18 Söndag
Kl 10.00 Gudstjänst tema Markus, 
predikan Carolina Sandqvist.
Nattvardsfirande.

20 Tisdag
17.30 Soppa & Samtal, sedan scout åk 2-5.

22 Torsdag
12.00 Sopplunch i Ansgarsgården.

23 Fredag
19.00 Freda;gött för alla från åk 7 och uppåt.

24 Lördag
15.00 Församlingens årsmöte, inleds med fika.
Efteråt festmåltid.

25 Söndag
10.00 Gudstjänst med årshögtid och körsång,
predikan Carolina Sandqvist.

1 Torsdag
Kl 10 Dagträff ”Att åldras, vandring i okänt landskap” med Nisse Norén.

4 Söndag
Kl 10 Gudstjänst, predikan av pastorskandidat Kaisa Svennberg,
bön och offerdag till pastors och diakonutbildningen, nattvardsfirande

8 Torsdag
Kl 10 Dagträff m. bibelsamtal.

Kl 18.30 Vänafton Våffelcafé med visor i Ansgarsgården.

11 Söndag
Kl 10 Vi firar gudstjänst i Värnamo missionskyrka.

15 Torsdag
Kl 10 Dagträff med Läsarsångarna från Rydaholm.

18 Söndag
Kl 10 Gudstjänst tema Markus, predikan Carolina Sandqvist.
Efteråt församlingsforum.

20 Tisdag
Kl 17.30 Soppa & Samtal tema föräldraskap,
träff för scout åk 2-5 pågår samtidigt.

22 Torsdag
Kl 12 Sopplunch i Ansgarsgården.

25 Söndag
Kl 10 Gudstjänst i Tånnö missionshus, predikan Carolina Sandqvist,
sång och musik av Bors brassband och ungdomskören Hope.

29 Skärtorsdag
Kl 19 Getsemanestund med nattvard i Missionskyrkan.

30 Långfredag
Kl 11 Långfredagsgudstjänst i Ansgarsgården.

1 Söndag
Kl 10 Påskdagsgudstjänst med blommor och sång i Missionskyrkan.
Invigning av kyrksalen!

5 Torsdag
Kl 10 Dagträff ”Passionsspelen i Oberammergau” med Torsten Gunnarsson.

8 Söndag
Kl 10 Gudstjänst, predikan Hans Andersson,
sång Frida Lundbäck.

12 Torsdag
Kl 10 RPG-samling i Arken.

Kl 18.30 Vänafton Bor Mobile Go i Missionskyrkan.

14 Lördag
Kl 19 Brassets kväll, servering.

15 Söndag
Kl 10 Gudstjänst, predikan Carolina Sandqvist,
musik Torsten Svensk, nattvardsfirande.
Bön och offerdag till mission i Sverige.

17 Tisdag
Kl 17.30 Soppa & Samtal,
sedan scout åk 2-5.

19 Torsdag
Kl 12 Sopplunch i Ansgarsgården

22 Söndag
Kl 10 Gudstjänst, predikan Lars-Åke Egerbo,
musik Victor Gustafsson.

26 Torsdag
Kl 10 Dagträff ”Vad har bagaren i bakfickan” med konditor Bertil Elvin.

29 Söndag
Kl 10 Gudstjänst tema Markus, predikan Carolina Sandqvist.

30 Måndag
Kl 19 Valborgsmässofirande med vårtal, körsång och
brassmusik. Scoutlekar i kyrkparken, servering.

3 Torsdag
Kl 10 Dagträff m. bibelsamtal.

Kl 18.30 Vänafton, utflykt till KD Fedderssen,
samling i Missionskyrkan.

6 Söndag
Kl 10 Gudstjänst, predikan Staffan Lundbäck,
sång av kören.

13 Söndag
Kl 10 Gudstjänst, predikan Carolina Sandqvist,
sång Catharina Gustafsson, nattvardsfirande.

17 Torsdag
Dagträff med utfärd, mer info kommer.

20 Söndag
Kl 10 Gudstjänst för alla åldrar, sång av Hope.

27 Söndag
Kl 10 Gudstjänst med konfirmationshögtid.

31 Torsdag
Kl 18.30 Vänafton, utflykt till Lundsbo bokskog,
samling vid Missionskyrkan.

3 Söndag
Kl 10 Gudstjänst, predikan Lars-Gunnar Vetterbrand.

10 Söndag
KI 10 Gudstjänst tema Markus, predikan Carolina Sandqvist,
sång Frida Lundbäck, nattvardsfirande.
Efteråt församlingsmöte.