2 Lördag
15.00 Konfirmationshögtid. Mia Berggren och Frida Lundbäck.

6 Onsdag
18.00 Bön.

7 Torsdag
10.00 Dagträff
Psalmer som berör. Rösta fram din psalmtopp. Ta med eget fika.


10 Söndag
10.00 Gudstjänst. Predikan Mia Berggren, musik av Bors Brassband.
Medlemsintagning. Församlingsmöte efter gudstjänsten.


14 Torsdag
10.00 Dagträff
Existensiell Hälsa - Tro. Ta med eget fika.

17 Söndag
10.00 Gudstjänst med Nattvard.
Predikan Staffan Lundbäck. Sång av ACK från Värnamo.

20 Onsdag
18.00 Bön.

21 Torsdag
OBS! Kl. 13.00
Ekumenisk seniorlunch i Arken. Anmälan. Kostnad 90 kr.

23 - 24 GEMENSKAPSHELG. Informationsblad finns i kyrkan, eller hör med pastor Mia.
Anmälan före 10/10.

28 Torsdag
10.00 Dagträff
Existensiell Hälsa - Helhet. Ta med eget fika.

31 Söndag
10.00 Gudstjänst. Predikan Gunilla Steen.
Sång o musik av Louise Camnerin och Herman Lundgren.

4 Torsdag
10.00 Existensiell Hälsa - Harmoni och inre frid.
Ta med eget fika.

6 Alla Helgons Dag
17.00 Gudstjänst i Voxtorps kyrka.
Heidi Sydmark, Gunilla Steen.

10 Onsdag
OBS! Kl. 14.00 Ekumenisk RPG-Träff i Värnamo Missionskyrka.
När höstlöven dansat färdigt.
Sång och musik med Lasse Mellergård och Jan - Evert Magnusson.

14 Söndag
10.00 Gudstjänst med Nattvard. Predikan Mia Berggren.
Sång Magdalena Lundqvist med flera.

18 Torsdag
10.00 Dagträff
Prästen som blev väckelsepredikant.
Torsten Gunnarsson skildrar Nils Bolanders liv. Ta med eget fika.

21 Söndag
10.00 Gudstjänst. Predikan Torsten Gunnarsson.
Sång Frida Lundbäck.

25 Torsdag
10.00 Dagträff
Existensiell Hälsa - Andlig kontakt och styrka. Ta med eget fika.

28 Söndag
10.00 FÖRSTA  ADVENTS-GUDSTJÄNST i Voxtorps Kyrka.
Mia Berggren, Ulrika Zwaard. Kyrkokören sjunger, körledare Johanna Lindberg.

15-17 ADVENTS-BAZAR i Missionskyrkan.
Vi kommer att vara inne i kyrkolokalen, men allra mest i kyrkparken.
Lotterier, försäljning, fika o korvgrillning.
15.30 Bors Brassband, Mia Berggren.
16.30 Bors Brassband, Mia Berggren.