2 Söndag
Vandringsgudstjänst. Start vid Missionskyrkan 15-16.
Tema: Att växa i tro.

6 Torsdag
10.00 Samtalspromenad och/eller Boulespel. Vi börjar med en fikastund, så tar vi beslut där. 
Ta med eget fika.

9 Söndag
Vandringsgudstjänst med nattvard. Start vid Missionskyrkan 15-16.
Tema: Bönen.

16 Söndag
10.00 Förinspelad gudstjänst. Predikan Mia Berggren. Sång av våra ungdomar.
Tema: Vem är Den Helige Anden? 

20 Torsdag
10.00 Samtalspromenad och/eller Boulespel. Vi börjar med en fikastund, så tar vi beslut där. 
Ta med eget fika.
 

23 Söndag
10.00 Förinspelad gudstjänst. Predikan Mia Berggren. Sång av våra ungdomar.
Tema: Vad gör Den Helige Anden?

27 Torsdag
10.00 Samtalspromenad och/eller Boulespel. Vi börjar med en fikastund, så tar vi beslut där. 
Ta med eget fika.


30 Söndag
10.00 Livesänd gudstjänst. Predikan Mia Berggren.
Tema: Gud - Fader, son och Ande, Treenigheten.


 


6 Söndag

10.00 Friluftsgudstjänst med nattvard.
Tema: Vårt dop.

13 Söndag
10.00 Livesänd gudstjänst,
predikan Mia Berggren.
Tema: Kallelsen till Guds rike.