3 Söndag
10.00 Adventsgudstjänst med körsång, predikan Carolina Sandqvist.

4 Måndag
18.15 Bönegrupp i kyrkan.

7 Torsdag
10.00 Dagträff "Människor jag mött" med Karin Malmsten, Sveriges Radio.
18.00 Bön i kyrkan inför styrelsemöte.

10 Söndag
10.00 Gudstjänst andra advent, predikan Staffan Lundbäck, nattvard.
16.00 Luciatåg i Voxtorps kyrka.

11 Måndag
18.15 Bönegrupp i kyrkan.

12 Tisdag
18.30 Luciaavslutning med Equmenias grupper.

14 Torsdag
12.00 Sopplunch i Ansgarsgården.

17 Söndag
10.00 Gudstjänst tredje advent, predikan Carolina Sandqvist, musik Torsten Svensk.

22 Fredag
19.00 Vi sjunger in julen.

24 Julafton
11.00 Glatt budskap! Samling på julafton för stora och små.
23.00 Julnattsmässa i Voxtorps kyrka.

26 Annandagen
10.00 Gudstjänst, predikan Carolina Sandqvist.

31 Nyårsafton
18.00 Nyårsbön, Staffan Lundbäck.

 

 

7 Söndag
10.00 Trettondagsfest. Gudstjänst med insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete. Sedan festfika och dans kring granen.

14 Söndag
10 Gudstjänst, predikan Hans Andersson. Församlingsmöte.

16 Tisdag
18 Equmenias årsmöte

Böneveckan för kristen enhet 18-25 januari
21 Söndag
11 Ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan.

24 Onsdag
18.30 Ekumenisk nattvardsandakt i Ansgarsgården

28 Söndag
17.00 Gudstjänst med sånger från Taizé. Nattvardsfirande.

 

4 Söndag
10.00 Gudstjänst, predikan Carolina Sandqvist.

11 Söndag
10.00 Gudstjänst, predikan Torsten Gunnarsson.