Oktober

2 Onsdag
18.00 Bön.

3 Torsdag

12.00 Sopplunch i Ansgarsgården.

5-6 Ekumenisk Temahelg om Skapelse och Miljö
Lördag 16.00 Lennart Renöfelt.
Föredrag och samtal i missionskyrkan.

Söndag 10.00 Gudstjänst i Ansgarsgården.

14.00 Andakt Bollvivegården.
15.00 Andakt Sjösala.

10 Torsdag
10.00 Dagträff. "Människor och minnen".
Tore och Birgitta Hildingsson.

13 Söndag
10.00 Gudstjänst med Nattvard.
Predikan Mia Berggren. Sång av ungdomsgrupp.
Konfirmanderna medverkar.
Insamling till Equmenia-riks.

16 Onsdag
18.00 Bön.

17 Torsdag
13.00 Dagträff.
Seniorlunch i Arken.
Anmälan.

19 Lördag
16.00 HÖSTFEST med festlig fikabuffé, försäljning, lotterier,
Scoutinvigning. Brassmusik.

20 Söndag
10.00 Gudstjänst, predikan Staffan Lundbäck.

24 Torsdag
14.30 Dagträff.
Ekumenisk RPG-träff i Arken med
Läsarsångarna, Rydaholm

27 Söndag
10.00 Gudstjänst
predikan Torsten Gunnarsson.
Sång: Gruppen ACK, Värnamo.

31 Torsdag
Dagträff.
Väckelsetoner i bruksmiljö
Lars-Evert Jonsson, Göran Gustavsson
och Lars-Göran Holm.