Oktober

2 Lördag
15.00 Konfirmationshögtid. Mia Berggren och Frida Lundbäck.

6 Onsdag
18.00 Bön.

7 Torsdag
10.00 Dagträff
Psalmer som berör. Rösta fram din psalmtopp. Ta med eget fika.


10 Söndag
10.00 Gudstjänst. Predikan Mia Berggren, musik av Bors Brassband.

14 Torsdag
10.00 Dagträff
Existensiell Hälsa - Tro. Ta med eget fika.

17 Söndag
10.00 Gudstjänst med Nattvard.
Predikan Staffan Lundbäck. Sång av ACK från Värnamo.

20 Onsdag
18.00 Bön.

21 Torsdag
OBS! Kl. 13.00
Ekumenisk seniorlunch i Arken. Anmälan. Kostnad 90 kr.

23 - 24 GEMENSKAPSHELG. Mer info kommer.

28 Torsdag
10.00 Dagträff
Existensiell Hälsa - Helhet. Ta med eget fika.

31 Söndag
10.00 Gudstjänst. Predikan Gunilla Steen.
Sång o musik av Louise Camnerin och Herman Lundgren.