Oktober

3 Torsdag
12 Sopplunch i Ansgarsgården.

5-6 Ekumenisk Temahelg om Skapelse och miljö
Lördag 16 Föredrag och samtal i missionskyrkan.

Söndag 10 Gudstjänst i Ansgarsgården.

14 Andakt Bollvivegården.
15 Andakt Sjösala.