December

6 Söndag
16.00 Café med samtal.
18.00 Gudstjänst.
Predikan Mia Berggren, sång Evelina Sandqvist.

13 Söndag
Gudstjänst.
Predikan Torsten Gunnarsson.