December

1 Söndag
10.00 Adventsgudstjänst med körsång och musik,
predikan Mia Berggren.

8 Söndag
10.00 Adventsgudstjänst med nattvard.
predikan Mia Berggren, sång Annie Åberg.
15.30 Vänträff med pepparkaksbak.

10 Tisdag
18.30  Equmenias LJUSFEST.
Vi pysslar, lyssnar till Brasset, pastor Mia,
pepparkakshuslotteri och fika.


11 Onsdag
18.00 Bön.

12 Torsdag
10.00 Dagträff.
Adventsfest med sång. Diakonigruppen.

15 Söndag
10.00 Gudstjänst.
Göran Ahlander predikar och sjunger.

22 Söndag
19.00 Vi sjunger in julen
Bors Brassband, kör och solister.
Andakt Mia Berggren. Kollekt till OSS-hjälpen i Vitryssland.

24 Tisdag Julafton
11.00 Julandakt vid krubban,
Torsten Gunnarsson m. fl.

23.00 Julnattsmässa i
Voxtorps Kyrka.

26 Torsdag Annandag Jul
16.00 Missionsgudstjänst,
predikan Mia Berggren, Torsten Gunnarsson och
missionskommittén.

31 Tisdag Nyårsafton
17.00 Nyårsbön.
Predikan Mia Berggren, sång och musik.