Januari

 

6 Torsdag Trettondedagen
16.00 Grötfest. Mia Berggren, Missionskommittén. Servering.

9 Söndag
10.00 Live-sänd Gudstjänst. Predikan Violet Andersson.

12 Onsdag
18.00 Alphas böneskola. Bön för egna behov.

15 Lördag
10.00- 14.00 Vandra genom Bibeln GT.
Tillsammans med konfirmanderna och Svenska kyrkan. Mia Berggren.

19 Onsdag
18.00 Alphas böneskola. Förbön.

26 Onsdag
18.00 Alphas böneskola. Obesvarad bön.