Januari

5 Söndag
16.00 Julfest, Karin Åkesson och Mia Berggren m. fl.
Sång och musik. Servering.

12 Söndag
10 Gudstjänst
predikan Lotta Suu, Föreningsutvecklare på Equmenia Region Öst. Visionstänk efter gudstjänsten.

14 Tisdag
18 Equmenias årsmöte.

19 Söndag
10  Gudstjänst med nattvard
predikan Staffan Lundbäck.

22 Onsdag
Kreativ bön – drop in mellan kl. 14 -20.

23 Torsdag
10 Dagträff
med RPG -samtal.

26 Söndag
10 Gudstjänst
predikan Anders Sjöberg.

30 Torsdag
Dagträff.