Mars

2 Lördag
15.00 Församlingens enskilda Årsmöte.
Servering. Kvällssupé.

3 Söndag
10.00 Årshögtid Staffan Lundbäck.
Kören.

4 Onsdag
18.00 Bön.

7 Torsdag
10.00 Bibelsamtal.

10 Söndag
10.00 Gudstjänst.
Torsten Gunnarsson, sång Maggan Henriksson.
Offerdag för pastors & diakonutbildningen inom Equmeniakyrkan.

14 Torsdag
12.00 Sopplunch Ansgarsgården.

17 Söndag
10.00 Miljö och Skapelsegudstjänst. Staffan Lundbäck, Per Petersson. Söndax, Nattvard.

20 Onsdag
18.00 Bön.

21-24 Konstutställning ”David Lönns träreliefer”
21 Torsdag öppet: 10 - 14
10.00 Utställningen öppnas och presenteras i anslutning till Dagträffen.

23 Lördag öppet: 14 - 17
15.00 ”Snickarsonen” Torsten Gunnarsson och en gitarr. Fika.

24 Söndag öppet: 11 - 17
10.00 Gudstjänst Staffan Lundbäck, Konfirmandgruppen.

26 Tisdag
18.30 Soppa och samtal.

28 Torsdag
10.00 Bibelsamtal.

31 Söndag
18.00 Gudstjänst, Staffan Lundbäck.