April

2 Tisdag
14.30 Dagträff RPG-träff i Allianskyrkan Värnamo.

4 Torsdag
12.00 Sopplunch i Ansgarsgården.

7 Söndag
10.00 Gudstjänst.
Hans Andersson, Sång Bibbi Petersson.

14.00 Andakt Bollvivegården.
15.00 Andakt Sjösala.

15.30 Vänaftonsgemenskap.

11 Torsdag
10.00 Dagträff ”The Fortress” - där magar och leenden växer.
Evelina Westberg berättar om hjälpen för gravida tonåringar i Uganda.

13 Lördag
18.00 ”Brassets kväll” Bors Brassband. Servering

14 Söndag Palmsöndagen
10.00 Gudstjänst tema: Markus.
Torsten Gunnarsson.

STILLA VECKAN 15 - 21
Måndag,Tisdag, Onsdag
19.00 Passionsandakter.

18 Skärtorsdag
19.00 Getsemaneandakt, Nattvard.

19 Långfredag
10.00 Ekumenisk Gudstjänst i Missionskyrkan, Ulrika Zwaard,
Sång.

21 Påskdagen
10.00 Ekum. gudstjänst i Voxtorps kyrka, Staffan Lundbäck, Körsång.

25 Torsdag
13.00 Gem. RPG-lunch i Arken Värnamo. Anmälan.

28 Söndag
10.00 Gudstjänst.
Peter Bernhardsson (Regional kyrkoledare Equmeniakyrkan).
Offerdag för Equmeniakyrkans nationella arbete.
Söndax.

30 Tisdag
19.00 Valborgsmässofirande med vårtal, Brassbandet och Kören. Servering.