Maj

2 Torsdag
10.00 Bibelsamtal.

5 Söndag
10.00 Gudstjänst.
Staffan Lundbäck.
Församlingsmöte.

15.30 Vänaftonsgemenskap.

9 Torsdag
10.00 Dagträff ”Människor och minnen” Tore och Birgitta Hildingsson.

12 Söndag
10.00 Gudstjänst med nattvard.
Torsten Gunnarsson.

16 Torsdag
9.00 Dagträffens vårutflykt till Rudenstams äppelodlingar.
Anmälan.

19 Söndag
10.00 Gudstjänst med konfirmation.
Staffan Lundbäck, konfirmanderna m.fl.
Servering.

21 Tisdag
18.00 Equmenias sommarfest på Rusarebo äng.

26 Söndag
18.00 Gudstjänst.
Staffan Lundbäck, Kören.
Söndax.

30/5 – 2/6 Equmeniakyrkans Årskonferens i Jönköping
Tema ”Till jordens ytttersta gräns”
Mer information om program kommer senare.