Maj

3 Söndag
10 Gudstjänst med nattvard
predikan Staffan Lundbäck.

7 Torsdag
10 Dagträff.
Tillsammans räddar vi liv.
Kerstin Norén informerar om livräddning.

10 Söndag
10 ”Messychurch”- gudstjänst,
predikan Mia Berggren.

16 Lördag
15 Konfirmationshögtid.

17 maj
14 Andakt Bollvivegården.
15 Andakt Sjösala.

24 Söndag
10 Gudstjänst,
predikan Hans Andersson.

31 Söndag
10 Gudstjänst,
predikan Torsten Gunnarsson.