Maj

2 Torsdag
10.00 Bibelsamtal.

5 Söndag
10.00 Gudstjänst.
Staffan Lundbäck.
Församlingsmöte.

15.30 Vänaftonsgemenskap i kyrkparken.
Grillning och lekar. Medtag fikakorg och grillmat.

9 Torsdag
10.00 Dagträff Bibelsamtal.

12 Söndag
10.00 Gudstjänst med nattvard.
Torsten Gunnarsson, sång av Ungdomsgrupp.

15 Onsdag
18.00 Bön.

16 Torsdag
9.15 Dagträffens vårutflykt till Rudenstams äppelodlingar.
Anmälan. Avfärd; missionskyrkan.

19 Söndag
10.00 Högtidsgudstjänst med konfirmation.
Staffan Lundbäck m. fl. Konfirmandgruppen. 
Servering.

21 Tisdag
18.00 Equmenias sommarfest på Rusarebo äng.

22 Onsdag
18.00 Bön.

26 Söndag
18.00 Gudstjänst.
Staffan Lundbäck, Kören.
Söndax.

30/5 – 2/6 Equmeniakyrkans Årskonferens i Jönköping
Tema ”Till jordens ytttersta gräns”
Mer information om program kommer senare.