Juni

2 Söndag
10.00 Gudstjänst i anslutning till kyrkokonferensen.

Andakter:
14.00 Bollvivegården.
15.00 Sjösala.

9 Pingstdagen
10.00 Gudstjänst.
Torsten Gunnarsson.

16 Söndag
10.00 Gudstjänst.
Staffan Lundbäck.

18.00 Sommarkonsert i Voxtorps kyrka med
Bors Brassband.

15.30 Vänaftonsgemenskap.