Juni

Equmeniakyrkans konferens i Jönköping
2 Söndag

10.00 Gudstjänst i Arenan.
"Hopp utan gräns"
Samåkning från missionskyrkan kl. 8.15.

Andakter:
14.00 Bollvivegården.
15.00 Sjösala.

9 Pingstdagen
10.00 Gudstjänst.
Torsten Gunnarsson.
Sång Frida Lundbäck. Nattvard.

16 Söndag
10.00 Gudstjänst.
Staffan Lundbäck, musik Hans Kothe

15.30 Vänträff med Midsommartema i Voxtorps Hembygdsgård, medtag kaffekorg.

18.00 Sommarkonsert i Voxtorps
kyrka. Bors Brassband, sångsolist Mathilda Jonsson.

18 Tisdag
14.30 Sommarträff på Libanongården.
Tabergsbröderna.

23 Söndag
10.00 Ekumenisk friluftsgudstjänst på Rusarebo äng.
Erling Resare, Staffan Lundbäck.
Medtag kaffekorg.

30 Söndag
10.00 Ekumenisk gudstjänst.
Predikan Torsten Gunnarsson, musik Torsten Svensk.