Juni

 


6 Söndag

10.00 Friluftsgudstjänst i kyrkparken. Max 100 personer. Ta med fikakorg och något att sitta på.
Vid regn blir det gudstjänst inne i kyrkan, max 50 personer.

13 Söndag
10.00 Gudstjänst, predikan Mia Berggren. Sång Henric Gustafsson och Liselotte Daun.

20 Söndag
10.00 Gudstjänst. Predikan Gunilla Steen.
18.30 Konsert i kyrkparken. Musik av Bors Brassband. Ta med något att sitta på och lite kvällskaffe.

26 Lördag OBS! Lördag
15.00 Vandringsgudstjänst med Svenska kyrkan.
Mia Berggren och Heidi Sydmark. Plats Rusarebo. Ta med egen fikakorg.