Juni

2 Tisdag
18.00 Träning i kyrkbacken.
Ett träningspass med fokus på rörlighet och styrka i nacke och axlar.
Passar alla åldrar. 

3 Onsdag
ÖPPEN KYRKA
13-19 för ljuständning, bön, en stund i stillhet.

4 Torsdag
14-15 Samtalspromenad.
Ta med fikakorg, så börjar vi i kyrkbacken med sång o andakt.

7 Söndag

10.00 Livestreamad Gudstjänst, predikan Mia Berggren.
Nattvard, var med hemifrån med en bit bröd och något att dricka.
Var med på gudstjänsten hemma via länk på 

www.missionskyrkanibor.se/live

9 Tisdag
18.00 Träning i kyrkbacken.
Ett träningspass med fokus på rörlighet och styrka i nacke och axlar.
Passar alla åldrar. 

10 Onsdag
ÖPPEN KYRKA
13-19 för ljuständning, bön, en stund i stillhet.

11 Torsdag
14-15 Samtalspromenad.
Ta med fikakorg, så börjar vi i kyrkbacken med sång o andakt.

14 Söndag
10.00 Livestreamad Gudstjänst,
predikan Göran Ahlander.
Var med på gudstjänsten hemma via länk på 

www.missionskyrkanibor.se/live