Augusti

2 Söndag
10.00 Förinspelad Gudstjänst. Mia Berggren med flera.

6 Torsdag
14-15 Samtalspromenad.
Ta med fikakorg, så börjar vi i kyrkparken med sång o andakt.

18.00 Torsdagshäng i kyrkparken med volleyboll, kubb m.m.

9 Söndag
10,00 Förinspelad Gudstjänst. Mia Berggren med flera.

13 Torsdag
14-15 Samtalspromenad.
Ta med kaffekorg, så börjar vi i kyrkparken med sång o andakt.

16 Söndag
10.00 Gudstjänst. Mer info senare.

20 Torsdag

14-15 Samtalspromenad.
Ta med kaffekorg, så börjar vi i kyrkparken med sång o andakt.

23 Söndag
10.00 Gudstjänst. Mer info senare.

27 Torsdag
14-15 Samtalspromenad.
Ta med kaffekorg, så börjar vi i kyrkparken med sång o andakt.