Augusti

4 Söndag
10 Ekumenisk gudstjänst,
predikan Torsten Gunnarsson.
Nattvard.

6 Tisdag
14.30 Sommarträff på Libanongården.
Daniel och Stina Hjelm underhåller.

11 Söndag
14 Ekumenisk gudstjänst i hembygdsfesten i Voxtorp.

18 Söndag
18 Gudstjänst,
predikan Mia Berggren.

20 Tisdag
18 Equmenias ledarupptakt.

25 Söndag
14 Andakt Bollvivegården.
15 Andakt Sjösala.

17 Samlingssöndag med grillfest i kyrkparken.
Andakt Mia Berggren.

29 Torsdag
10 Dagträffen ”Vi möts igen”.
Sommarquizze och fika.