Augusti

4 Söndag
10.00 Ekumenisk gudstjänst,
predikan Torsten Gunnarsson.
Nattvard.

6 Tisdag
14.30 Sommarträff på Libanongården.
Daniel och Stina Hjelm underhåller.

11 Söndag
14.00 Ekumenisk gudstjänst i Voxtorps hembygdsgård. Medverkan från församlingarna.

18 Söndag
18.00 Gudstjänst,
predikan Mia Berggren. Sång Evelina Sandqvist.

20 Tisdag
18.00 Equmenias ledarupptakt.

25 Söndag
14.00 Andakt Bollvivegården.
15.00 Andakt Sjösala.

17.00 SAMLINGSSÖNDAG med grillfest i kyrkparken. Andakt Mia Berggren. Sång med "Gubbgänget".

29 Torsdag
10.00 Dagträffen ”Vi möts igen”.
Sommarquizze och fika.