September

1 Söndag
10 Gudstjänst, predikan Mia Berggren.
Nattvard.
Församlingsmöte.

5 Torsdag
12 Sopplunch i Ansgarsgården.

8 Söndag
10 Gudstjänst,
predikan MianBerggren.
Bors Brassband, Konfirmanderna, bibelutdelning.

12 Torsdag
10 Dagträffen Bibelsamtal.

15 Söndag
10 Gudstjänst,
predikan Staffan Lundbäck.

19 Torsdag
10 Dagträffen.
”Mia inpå nlivet”. Mia Berggren berättar.

22 Söndag
10 Installationsgudstjänst.
Mia Berggren, Peter Bernhardsson,
Kören. Servering.

26 Torsdag
Dagträffen. Bibelsamtal.

28-29 Lördag – söndag
Församlingshelg på Hjortsbergagården.