September

 

 2 Torsdag
10.00 Dagträff
Existensiell Hälsa - vad är det? Förundran. Mia och Suzanne.
Ta med eget fika.


5 Söndag
10.00 Gudstjänst. Predikan Mia Berggren.

8 Onsdag
18.00 Bön.

9 Torsdag
10.00 Dagträff.
Existensiell Hälsa - Meningen med livet.
Ta med eget fika.

12 Söndag
10.00 Livesänd Gudstjänst med nattvard. Predikan Mia Berggren.

16 Torsdag
10.00 Dagträff.
Sång och Musik med Henric och Torsten. Ta med eget fika.

19 Söndag
10.00 Livesänd Gudstjänst.
Predikan Torsten Gunnarsson, musik av Hans Kothe.

22 Onsdag
18.00 Bön.

23 Torsdag
10.00 Dagträff
Livet jag fick. Anita Strand kåserar. Ta med eget fika.

26 Söndag
10.00 Livesänd Gudstjänst.
Predikan Mia Berggren, sång av Kören.

30 Torsdag
10.00 Dagträff
Existensiell Hälsa - Hoppfullhet. Ta med eget fika.