1 Söndag
10.00 Gudstjänst, predikan Mia Berggren, sång Elin Kothe.
Nattvard.
Församlingsmöte.

4 Onsdag
18.00 Bön.

5 Torsdag
12.00 Sopplunch i Ansgarsgården.

8 Söndag
10.00 Gudstjänst,
predikan Mia Berggren.
Bors Brassband, Konfirmanderna, bibelutdelning.

12 Torsdag
10.00 Dagträffen. Bibelsamtal med Mia.

15 Söndag
10.00 Gudstjänst,
predikan Staffan Lundbäck,
sång Bengt Birgersson.

18 Onsdag

18.00 Bön.

19 Torsdag
10.00 Dagträffen med
”Mia Berggren inpå Livet”.

22 Söndag
10.00  HÖGTIDSGUDSTJÄNST 
med pastorsinstallation.
Mia Berggren, Peter Bernhardsson.
Kören. Servering.

26 Torsdag
Dagträffen. Bibelsamtal.

28-29 Lördag – söndag
Församlingshelg på Hjortsbergagården.

3 Torsdag
12 Sopplunch i Ansgarsgården.

5-6 Ekumenisk Temahelg om Skapelse och miljö
Lördag 16 Föredrag och samtal i missionskyrkan.

Söndag 10 Gudstjänst i Ansgarsgården.

14 Andakt Bollvivegården.
15 Andakt Sjösala.