1 Onsdag
18.00 Bön.

2 Torsdag
10.00 Babycafé med fika, sång & lek.

10.00  INSTÄLLT!  Dagträff.
Bibelsamtal med Mia Berggren.

14.00-15.00 Samtalspromenad.

4 Lördag
18 Brassets kväll.
Bors Brassband, servering.
Inställt!
Vi flyttar Brassets kväll till hösten på grund av rådande omständigheter med covid-19

5 Söndag
10.00 Live-streamad Gudstjänst
predikan av Mia Berggren.
Sång av Magdalena och Hanna Lundqvist.
Var med på gudstjänsten hemma via länk på www.missionskyrkanibor.se/live 

8  Onsdag ÖPPEN KYRKA

14-19  för ljuständning, bön, en stund i stillhet.

9 Torsdag - Skärtorsdag

14-15 Samtalspromenad.
19.00 Getsemanestund.
Vi sänder en inspelad gudstjänst via vår youtube-kanal, läs mer på www.missionskyrkanibor.se/live eller direkt på youtube

10 Fredag- Långfredag
10.00 Långfredagsgudstjänst. Predikan Mia Berggren.Vi sänder en inspelad gudstjänst via vår youtube-kanal, läs mer på www.missionskyrkanibor.se/live eller direkt på youtube


12 Söndag - Påskdagen
10.00 Påskdagsgudstjänst. Predikan Ulrika Zwaard.
Vi sänder en inspelad gudstjänst via vår youtube-kanal, läs mer på www.missionskyrkanibor.se/live eller direkt på youtube

ÖPPEN KYRKA : Onsdagar 14-19 för ljuständning, bön, en stund i stillhet.

16 Torsdag
10.00 INSTÄLLT!  Dagträff.
Mina möten med vilda djur.
Lennart Krafve visar bilder.

19 Söndag
10.00 Live-streamad Gudstjänst,
predikan Staffan Lundbäck.
Var med på gudstjänsten hemma via länk på www.missionskyrkanibor.se/live

23 Torsdag
13.00 INSTÄLLT!  Dagträff.
Seniorlunch i Arken. Anmälan.

26 Söndag
10.00 Live-streamad Gudstjänst
predikan Mia Berggren
Sång av Evelina Sandqvist.
Var med på gudstjänsten hemma via länk på www.missionskyrkanibor.se/live

30 Torsdag
19 Valborgsmässofirande med vårtal,
Bors Brassband, Kören.
Servering.

Istället för Valborgsmässofirande
18.30 - ca 20 Bors Brassband spelar på olika platser i samhället, lyssna efter oss!

3 Söndag
10 Gudstjänst med nattvard
predikan Staffan Lundbäck.

7 Torsdag
10 Dagträff.
Tillsammans räddar vi liv.
Kerstin Norén informerar om livräddning.

10 Söndag
10 ”Messychurch”- gudstjänst,
predikan Mia Berggren.

16 Lördag
15 Konfirmationshögtid.

17 maj
14 Andakt Bollvivegården.
15 Andakt Sjösala.

24 Söndag
10 Gudstjänst,
predikan Hans Andersson.

31 Söndag
10 Gudstjänst,
predikan Torsten Gunnarsson.

7 Söndag
10 P-gudstjänst med nattvard
Samling på parkeringsplatsen för avfärd till Rusarebo Äng.
Medtag fikakorg.

14 Söndag
10 Gudstjänst,
predikan Göran Ahlander.