2 Lördag
15.00 Församlingens enskilda Årsmöte.
Servering. Kvällssupé.

3 Söndag
10.00 Årshögtid Staffan Lundbäck.
Kören.

4 Onsdag
18.00 Bön.

7 Torsdag
10.00 Bibelsamtal.

10 Söndag
10.00 Gudstjänst.
Torsten Gunnarsson, sång Maggan Henriksson.
Offerdag för pastors & diakonutbildningen inom Equmeniakyrkan.

14 Torsdag
12.00 Sopplunch Ansgarsgården.

17 Söndag
10.00 Miljö och Skapelsegudstjänst. Staffan Lundbäck, Per Petersson. Söndax, Nattvard.

20 Onsdag
18.00 Bön.

21-24 Konstutställning ”David Lönns träreliefer”
21 Torsdag öppet: 10 - 14
10.00 Utställningen öppnas och presenteras i anslutning till Dagträffen.

23 Lördag öppet: 14 - 17
15.00 ”Snickarsonen” Torsten Gunnarsson och en gitarr. Fika.

24 Söndag öppet: 11 - 17
10.00 Gudstjänst Staffan Lundbäck, Konfirmandgruppen.

26 Tisdag
18.30 Soppa och samtal.

28 Torsdag
10.00 Bibelsamtal.

31 Söndag
18.00 Gudstjänst, Staffan Lundbäck.

2 Tisdag
14.30 Dagträff RPG-träff i Allianskyrkan Värnamo.

4 Torsdag
12.00 Sopplunch i Ansgarsgården.

7 Söndag
10.00 Gudstjänst.
Hans Andersson, Sång Bibbi Petersson.

14.00 Andakt Bollvivegården.
15.00 Andakt Sjösala.

15.30 Vänaftonsgemenskap.

11 Torsdag
10.00 Dagträff ”The Fortress” - där magar och leenden växer.
Evelina Westberg berättar om hjälpen för gravida tonåringar i Uganda.

13 Lördag
18.00 ”Brassets kväll” Bors Brassband. Servering

14 Söndag Palmsöndagen
10.00 Gudstjänst tema: Markus.
Torsten Gunnarsson.

STILLA VECKAN 15 - 21
Måndag,Tisdag, Onsdag
19.00 Passionsandakter.

18 Skärtorsdag
19.00 Getsemaneandakt, Nattvard.

19 Långfredag
10.00 Ekumenisk Gudstjänst i Missionskyrkan, Ulrika Zwaard,
Sång.

21 Påskdagen
10.00 Ekum. gudstjänst i Voxtorps kyrka, Staffan Lundbäck, Körsång.

25 Torsdag
13.00 Gem. RPG-lunch i Arken Värnamo. Anmälan.

28 Söndag
10.00 Gudstjänst.
Peter Bernhardsson (Regional kyrkoledare Equmeniakyrkan).
Offerdag för Equmeniakyrkans nationella arbete.
Söndax.

30 Tisdag
19.00 Valborgsmässofirande med vårtal, Brassbandet och Kören. Servering.

2 Torsdag
10.00 Bibelsamtal.

5 Söndag
10.00 Gudstjänst.
Staffan Lundbäck.
Församlingsmöte.

15.30 Vänaftonsgemenskap.

9 Torsdag
10.00 Dagträff ”Människor och minnen” Tore och Birgitta Hildingsson.

12 Söndag
10.00 Gudstjänst med nattvard.
Torsten Gunnarsson.

16 Torsdag
9.00 Dagträffens vårutflykt till Rudenstams äppelodlingar.
Anmälan.

19 Söndag
10.00 Gudstjänst med konfirmation.
Staffan Lundbäck, konfirmanderna m.fl.
Servering.

21 Tisdag
18.00 Equmenias sommarfest på Rusarebo äng.

26 Söndag
18.00 Gudstjänst.
Staffan Lundbäck, Kören.
Söndax.

30/5 – 2/6 Equmeniakyrkans Årskonferens i Jönköping
Tema ”Till jordens ytttersta gräns”
Mer information om program kommer senare.

2 Söndag
10.00 Gudstjänst i anslutning till kyrkokonferensen.

Andakter:
14.00 Bollvivegården.
15.00 Sjösala.

9 Pingstdagen
10.00 Gudstjänst.
Torsten Gunnarsson.

16 Söndag
10.00 Gudstjänst.
Staffan Lundbäck.

18.00 Sommarkonsert i Voxtorps kyrka med
Bors Brassband.

15.30 Vänaftonsgemenskap.