Dagträffen

Dagträffen är en öppen gemenskap för daglediga och pensionärer. 

Vi träffas under höstterminen i Missionskyrkan på torsdagar kl.10.00 - 11.30.
Programmet är omväxlande bibelsamtal och besök av gäster som sjunger eller berättar.
Tag med ditt eget fikabröd så kokar vi kaffet på plats.

Vid Sopplunch i Ansgarsgården träffas vi 12.00. Till denna behövs anmälan om deltagande 0370-65 00 24.

Kontaktperson:
Torsten Gunnarsson 0370-50 13 60, 070-516 58 58.

Genom RPG (Riksförbundet PensionärsGemenskap) är gemenskapen relaterad till en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som har sin grund i kristna värderingar.

 DAGTRÄFFAR HÖSTEN 2019 i BORS MISSIONSKYRKA

AUGUSTI
29 Vi möts på nytt med sommarquis och fika.

SEPTEMBER
5 Sopplunch i Ansgarsgården kl. 12.00 Anmälan
12 Bibelsamtal
19 ”Mitt i livet” Mia Berggren berättar.
26 Bibelsamtal

OKTOBER
3 Sopplunch i Ansgarsgården kl. 12.00
10 ”Människor och minnen” Tore & Birgitta Hildingsson
17 Gemensam RPG-lunch i Arken 13.00 Anmälan
24 Gemensam RPG-träff i Arken 14.30
31 ”Väckelsetoner i bruksmiljö” Lars-Evert Jonsson, Göran Gustavsson & Lars-Göran Holm

NOVEMBER
7 Sopplunch i Ansgarsgården kl 12.00
14 Bibelsamtal
21 ”Pälle Näver i ord och ton” Bengt Birgersson
28 Bibelsamtal

DECEMBER
5 Sopplunch i Ansgarsgården kl 12.00
12 ”Vi sjunger i advent”. Torsten Gunnarsson m. fl.