Dagträffen

Dagträffen är en öppen gemenskap för daglediga och pensionärer. 

Vi träffas  i Missionskyrkan på torsdagar kl.10.00 - 11.30.
Programmet är omväxlande bibelsamtal och gemenskap med hänsyn till rådande omständigheter med covid19. Vi håller avstånd men vill gärna mötas.Tag med ditt eget fika.

Nu under vårterminen hoppas vi om möjligt kunna börja samlas i månadsskiftet februari-mars med enklare samlingar såsom samtalspromenad, sång och musikprogram och bibelsamtal.  Men allt är avhängigt av hur pandemin utvecklas. Följ informationen på hemsidan och i tidn ingen.

Den sociala gemenskapen är viktig, därför är det viktigt att vi håller kontakt med varandra genom telefonsamtal och sociala medier. 

FÖR DEN SOM BEHÖVER HJÄLP MED ATT HANDLA Kontakta dina vänner eller Ring Väntjänsten jourtelefon 070-84 30 62 onsdagar 10-12 ?☎️

Kontaktperson:
Torsten Gunnarsson 0370-50 13 60, 070-516 58 58.

Genom RPG (Riksförbundet PensionärsGemenskap) är gemenskapen relaterad till en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som har sin grund i kristna värderingar.