Dagträffen

Dagträffen är en öppen gemenskap för daglediga och pensionärer. 

Vi träffas under höstterminen i Missionskyrkan på torsdagar kl.10.00 - 11.30.
Programmet är omväxlande bibelsamtal och besök av gäster som sjunger eller berättar.
Tag med ditt eget fikabröd så kokar vi kaffet på plats.

Vid Sopplunch i Ansgarsgården träffas vi 12.00. Till denna behövs anmälan om deltagande 0370-65 00 24.

Kontaktperson:
Torsten Gunnarsson 0370-50 13 60, 070-516 58 58.

Genom RPG (Riksförbundet PensionärsGemenskap) är gemenskapen relaterad till en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som har sin grund i kristna värderingar.

 DAGTRÄFFAR VÅREN 2020 i BORS MISSIONSKYRKA

JANUARI
23 SOPPLUNCH i Ansgarsgården 12.00 Anmälan

30 Vi möts på nytt i ett samtal om RPG

FEBRUARI

6 VISOR SOM VÄRMER Gudrun Seifert

13 Bibelsamtal med Mia

20 SOPPLUNCH i Ansgarsgården kl. 12.00 Anmälan

27 MITT FOTOALBUM Marianne Karlsson kåserar

MARS
5 Bibelsamtal med Mia
12 14.00 OBS! Vi möter socialchef Ulrika Gustafsson i ett samtal
19 SOPPLUNCH i Ansgarsgården Anmälan
26 14.00 OBS! Gemensam RPG-träff i Bor. Torsten Rosendahl från Osby kåserar "En socialchef emeritus kåserar". 

APRIL

2 BibelsamtaL med Mia

16 "Mina vilda djur" Bildvisning med Lennart Krafve

23 Ekumenisk Seniorlunch i Arken 13.00 Anmälan

MAJ

7 "TILLSAMMANS RÄDDAR VI LIV"  Kerstin Norén informerar om livräddning

14 Evt. utfärd alternativt. 28 maj

14-15 arrangeras för intresserade en gemensam resa till Öland för RPG och Svenska kyrkan i Värnamo och Bor. För mer info kontakta ledningsgruppen.