Dagträffen

Dagträffen är en öppen gemenskap för daglediga och pensionärer. 

Vi träffas under höstterminen i Missionskyrkan på torsdagar kl.10.00 - 11.30.
Programmet är omväxlande bibelsamtal och besök av gäster som sjunger eller berättar.
Tag med ditt eget fikabröd så kokar vi kaffet på plats.

Vid Sopplunch i Ansgarsgården träffas vi 12.00. Till denna behövs anmälan om deltagande 0370-65 00 24.

Kontaktperson:
Torsten Gunnarsson 0370-50 13 60, 070-516 58 58.

Genom RPG (Riksförbundet PensionärsGemenskap) är gemenskapen relaterad till en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som har sin grund i kristna värderingar.