Om Equmenia i Borbygden

Equmenia i Bor - en kristen förening för barn och ungdomar där alla oavsett tro får vara med.

Equmenia i Bor har många olika grupper för barn och ungdomar - du kan vara med i scout, spela i brassband, sjunga i ungdomskör och för tonår finns freda:gött. Vi har även konfirmandgrupp för den som går i åttan.  Alla är välkomna!
Läs mer om grupperna och när de träffas under Mötesplatser!

Equmenia i Borbygden är ansluten till riksorganisationen Equmenia som har över 30 000 medlemmar i Sverige. 

Medlem i Equmenia
Medlem i Equmenia i Borbygden är den som deltar i någon aktivitet och som undertecknat en medlemslista. Medlemsbegreppet ligger bl.a. till grund för statsbidrag och aktivitetsbidrag som föreningen har rätt att söka. Som medlem är man också välkommen att delta i föreningens årsmöte som brukar hållas i februari månad.

swish qr kod årsbidrag

Frivilig årsavgift
Föreningens ekonomi byggs upp av gåvor och kollekter, samt av föreningsbidrag från stat och kommun. Då föreningen fr.o.m 2010 inte tar ut någon obligatorisk medlemsavgift för medlemskapet, uppmanar vi Dig att istället ge en frivillig årsavgift på 100 kr/pers. Din gåva ger du lätt via Swish med hjälp av qr-koden till höger eller så sätter Du in på Equmenia i Borbygdens bankgiro 361-1050 eller lämnar dem till Din ledare. Om Du betalar via bankgiro så ange "årsbidrag 20XX" som referens. TACK FÖR DITT STÖD

Olycksfallsförsäkring
Genom vår riksorganisation, Equmenia, finns en kollektiv olycksfallsförsäkring, med tillägg för glasögon och kläder, som gäller alla barn och ungdomar och ledare under aktiviteter och på väg till och från dessa. Försäkringsgivare är Marsh AB. Vill Du veta mer om försäkringens omfattning kan Du kontakta Din ledare eller titta på Equmenias hemsida, www.equmenia.se

Med på bild!?
Equmenia i Borbygden för ett medlemsregister för närvarostatistik, bidragsansökningar och för informationsutskick. I programbladet, trycksaker, skärm i kyrkans foajé, Instagram, Facebook och på vår hemsida www.missionskyrkanibor.se presenteras verksamheten i text och bild. Om Du ej vill finnas med i registret eller på bild ber vi dej meddela detta till ansvarig ledare.

Lägerbidrag
Du som åker på läger, scoutläger, tonårsläger, brassbandsläger eller liknande och somdeltar i vår verksamhet kan söka lägerbidrag till lägeravgiften.Villkoren för att få bidrag finns på blanketten lägerbidrag.
pdfLägerbidrag