equmenialogga borbygden 100

Jesus Kristus är Herre. Det är Equmenias grund.

Equmenia i Borbygden är en kristen förening för barn och ungdomar där alla oavsett tro får vara med. Vi har många olika mötesplatser för barn och unga tex. scout, barnkör, brassband, söndagsskola, dansgrupp, ungdomskör och konfirmandgrupp. Alla är välkomna! Läs mer om när grupperna träffas här intill under Mötesplatser!

Equmenia i Sverige
Equmenia i Borbygden är ansluten till riksorganisationen Equmenia som har över 30 000 medlemmar i Sverige. Det är Equmeniakyrkans (fd. Missionskyrkan) barn och ungdomsarbete läs mer på www.equmenia.se

 

Medlem i Equmenia
Medlem i equmenia i Borbygden är den som deltar i någon aktivitet och som undertecknat en medlemslista. Medlemsbegreppet ligger bl.a. till grund för statsbidrag och aktivitetsbidrag som föreningen har rätt att söka. Som medlem är man också välkommen att delta i föreningens årsmöte som brukar hållas i februari månad.

Frivilig årsavgift
Föreningens ekonomi byggs upp av gåvor och kollekter, samt av föreningsbidrag från stat och kommun. Då föreningen fr.o.m 2010 inte tar ut någon obligatorisk medlemsavgift för medlemskapet, uppmanar vi Dig att istället ge en frivillig årsavgift på 75 kr/pers. Din gåva sätter Du in på Equmenia i Borbygdens bankgiro 361-1050 eller lämnar dem till Din ledare. Om Du betalar via bankgiro så ange "årsavgift 2015" som referens. TACK FÖR DITT STÖD

Olycksfallsförsäkring
Genom vår riksorganisation, Equmenia, finns en kollektiv olycksfallsförsäkring, med tillägg för glasögon och kläder, som gäller alla barn och ungdomar och ledare under aktiviteter och på väg till och från dessa. Försäkringsgivare är Marsh AB. Vill Du veta mer om försäkringens omfattning kan Du kontakta Din ledare eller titta på equmenias hemsida, www.equmenia.se

Med på bild!?
Equmenia i Borbygden för ett medlemsregister för närvarostatistik, bidragsansökningar och för informationsutskick. I programbladet, trycksaker, skärm i kyrkans foajé, Instagram, Facebook och på vår hemsida www.missionskyrkanibor.se presenteras verksamheten i text och bild. Om Du ej vill finnas med i registret eller på bild ber vi dej meddela detta till ansvarig ledare.

Enligt 26§ PUL har du rätt att en gång per år, efter skriftlig undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter som finns om dig i vårt register.

 

Följ oss på Facebook

Vill du bli medlem?

Missionskyrkan i Bor vill vara en öppen mötesplats med Jesus i centrum. Alla gudstjänster och samlingar är öppna för alla.
Tron på Jesus Kristus och dopet som kan ske vid olika åldrar, barn och vuxen, är grunden för medlemsskap i församlingen.
Vill du på ett tydligare sätt bli en del av församlingen som medlem så tveka inte att ta kontakt med församlinges pastor Carolina Sandqvist 0704-20 22 32,  carolina@missionskyrkanibor.se

Livssamtal

Vill du prata med någon om livsfrågor, tro, relationer eller något du varit med om finns det möjlighet till livssamtal, som kan handla om allt vi möter i livet. Välkommen att ta kontakt med församlingens pastor, som vill lyssna och hjälpa dig vidare och som har tystnadsplikt.
Läs mer om livssamtal

Equmenia - barn och unga

Equmenia i Bor - en kristen förening för barn och ungdomar där alla oavsett tro får vara med!
Läs mer om när vi kan träffas under Mötesplatser

Ge en gåva

swish 250

Back to top