Om församlingen, vår tro och vision

Borbygdens missionsförsamling tillhör Equmeniakyrkan och är öppen för alla som söker en kristen gemenskap.

Det finns många mötesplatser som du kan komma till i Missionskyrkan, och vi vill att kyrkan ska vara full av möten – möten som berör.
Och vi vill ha Jesus i centrum när vi möts för det är honom som kyrkan handlar om.
Jesus mötte många människor och han har sagt:

"Den som kommer till mig ska jag inte visa bort" Joh. 6:37

I närheten av Jesus finns det plats för alla.

Missionskyrkan i Bor vill också vara en växtplats, där vi kan dela livets frågor med varandra
och där vi får möjlighet att växa i tro på Jesus och växa i kärlek och i omsorg om människor. 

 

Vi vill vara en

öppen mötesplats

med Jesus i centrum

där vi växer i tro och i omsorg om människor