Equmenia i Bor – en kristen förening för barn och ungdomar där alla oavsett tro får vara med.

Equmenia i Bor har många olika grupper för barn och ungdomar – du kan vara med i scout, spela i brassband, och tonåringar finns Tonår. Vi har även konfirmandgrupp för den som går i åttan.  Alla är välkomna!
Läs mer om grupperna och när de träffas under Mötesplatser!

Equmenia i Borbygden är ansluten till riksorganisationen Equmenia som har över 30 000 medlemmar i Sverige. 

Medlem i Equmenia
Medlem i Equmenia i Borbygden är den som deltar i någon aktivitet och som undertecknat en medlemslista eller betalat en medlemsavgift. Medlemsbegreppet ligger bl.a. till grund för statsbidrag och aktivitetsbidrag som föreningen har rätt att söka. Som medlem är man också välkommen att delta i föreningens årsmöte som brukar hållas i februari månad.

Årsavgift
Föreningens ekonomi byggs upp av gåvor och kollekter, samt av föreningsbidrag från stat och kommun. Genom att betala en årsavgift blir du medlem, den är på 150 kr/pers, eller 250 kr/familj. Din gåva ger du lätt via Swish med hjälp av qr-koden nedan eller så sätter Du in på Equmenia i Borbygdens bankgiro 361-1050. Om Du betalar via bankgiro så ange Årsavgift och ditt NAMN som referens. TACK FÖR DITT STÖD

Olycksfallsförsäkring
Genom vår riksorganisation, Equmenia, finns en kollektiv olycksfallsförsäkring, med tillägg för glasögon och kläder, som gäller alla barn och ungdomar och ledare under aktiviteter och på väg till och från dessa. Försäkringsgivare är Marsh AB. Vill Du veta mer om försäkringens omfattning kan Du kontakta Din ledare eller titta på Equmenias hemsida, www.equmenia.se

Med på bild!?
Equmenia i Borbygden för ett medlemsregister för närvarostatistik, bidragsansökningar och för informationsutskick. I programbladet, trycksaker, skärm i kyrkans foajé, Instagram, Facebook och här på vår hemsida presenteras verksamheten i text och bild. Om Du ej vill finnas med i registret eller på bild ber vi dej meddela detta till ansvarig ledare.

Lägerbidrag
Du som åker på läger, scoutläger, tonårsläger, brassbandsläger eller liknande och som deltar i vår verksamhet kan söka lägerbidrag till lägeravgiften. Du ansöker och hittar villkoren för att få bidrag på blanketten lägerbidrag.

Vill du veta mer, hör av dej till

Edvin Egerhag

equmenias ordförande

076-045 08 69

equmenia@missionskyrkanibor.se

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.