Person som läser bibeln

Om kyrkan

Om församlingen, vår tro och vision

Equmeniakyrkan Bor eller Borbygdens missionsförsamling som vi tidigare hette, är en del av Equmeniakyrkan. Församlingen är öppen för alla som söker en kristen gemenskap.

Det finns många mötesplatser som du kan komma till i Equmeniakyrkan Bor, och vi vill att kyrkan ska vara full av möten – möten som berör.
Och vi vill ha Jesus i centrum när vi möts för det är honom som kyrkan handlar om.
Jesus mötte många människor och han har sagt:

”Den som kommer till mig ska jag inte visa bort” Joh. 6:37

I närheten av Jesus finns det plats för alla.

Equmeniakyrkan Bor vill också vara en växtplats, där vi kan dela livets frågor med varandra och där vi får möjlighet att växa i tro på Jesus och växa i kärlek och i omsorg om människor.

Vi vill vara en

öppen mötesplats

med Jesus i centrum

där vi växer i tro och i omsorg om människor