Kontakt

Missionskyrkan i Borbygden är
en del av Equmeniakyrkan

Besöksadress:
Växjövägen 12
Bor

Postadress:

c/o Ulrik Lundquist
Ed Åsbroäng 1
331 74 Bor

Telefon: 0370-65 00 46

Epost: kontakt@missionskyrkanibor.se

Ge en gåva!
Församlingens bankgiro: 879-9900
Swishnummer: 123 146 30 74
Equmenias bankgiro: 361-1050

Swishnummer equmenia: 123 639 48 60

Kontaktpersoner

Mia Berggren

Pastor och föreståndare

073-913 49 61

mia@missionskyrkanibor.se

Josef Pettersson

Ungdomsledare

076-341 95 45

drommingejosef02@gmail.com

Edvin Egerhag

equmenias ordförande

076-045 08 69

equmenia@missionskyrkanibor.se

Ulrik Lundquist

Församlingens ordförande

070 271 36 75

ulrik.l@hotmail.com