Gudstjänst

Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst!

Gudstjänsten är en viktig mötesplats för alla åldrar i Missionskyrkan i Bor och är öppen för alla som vill vara med!
Gudstjänsten är ett möte med Gud, den helige och ett möte mellan människor, som samlas kring Jesus Kristus.
I gudstjänsten får vi vara inför Guds ansikte i sång och bön, ta emot Guds ord i bibelläsning och förkunnelse och be till Gud för och med varandra.

Formerna för gudstjänsten kan variera, den kan vara lugn och stillsam eller fylld av aktivitet och rörelse men varje gudstjänst är en mötesplats där vi tillsammans får vara i Guds närhet.

Vi firar gudstjänst i regel varje söndag kl 10 men ibland kan gudstjänsten vara på annan tid och plats så se gärna efter i kalendern.

Efter gudstjänsten finns det möjlighet för samtal och gemenskap vid fikaborden.

Välkommen att vara med och fira gudstjänst i Missionskyrkan i Bor!

Kontaktperson:

Mia Berggren

Pastor och föreståndare

073-913 49 61

mia@missionskyrkanibor.se