Konfirmation

Konfirmation

Vårt liv är en berättelse

 Din livsberättelse är sammanflätad med andra människor.
Det finns lika många berättelser som det finns människor.
Kristna menar att alla dessa berättelser hänger samman i en stor berättelse.
Det handlar om Gud och världen Han älskar.
Den berättelsen kan du lära känna i Bibeln.
Den handlar om människor som vandrar tillsammans med Gud.
Den handlar om alla människor. 
Den handlar om dig och mig.

Ur Vägens Folk

Följ med på en resa genom kristen tro. Längs vägen får du möte många spännande personer, både från bibeln och vår tid. Under resans gång kommer du att lära känna nya kompisar, dig själv, och få veta mer om vem Gud är.

Konfirmation i Missionskyrkan är en grundkurs i kristen tro för åttondeklassare.

Vi arbetar till stor del i samtalsform där det är högt i tak och alla åsikter får uttryckas. Vi arbetar också mycket med praktiska övningar där vi får använda alla våra sinnen.

Man behöver inte vara döpt eller kristen för att gå i konfirmation i Missionskyrkan, det enda krav som ställs är en hög närvaro.

Vi träffas tisdagar kl 15.30–17.30 i Missionskyrkan.
– Fika och gemenskap.
– Aktiviteter och samtal krig olika teman i kristen tro.
– Andakter.

Konfirmanderna deltar också i gudstjänster regelbundet under året. 

Ledare:

Mia Berggren, pastor tel 073-913 49 61

Frida Lundbäck, ungdomsledare tel 076-134 17 31